Behandelingen met amalgaamvulling

Did You Know?

Amalgaamvullingen zijn nog steeds omstreden omdat ze gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de patiënt. Niettemin toont nieuw onderzoek aan dat behandelingen met amalgaam een laag uitvalpercentage hebben. Er is dan ook meer onderzoek nodig op het gebied van alternatieve vullingsmaterialen. Volgens het European Journal of Paediatric Dentistry (maart 2015) is de werkzame stof amalgaam in vergelijking met glasionomeren en composiet het meest stabiele vullingsmateriaal. Dit bleek uit een onderzoek onder kinderen van zes tot tien jaar. Hierbij werden drie groepen van elk honderd melkkiezen met de genoemde materialen behandeld.
Het resultaat was duidelijk: 80% van de melktandbehandelingen verliep zeer succesvol, zodat er voor deze tanden geen vervolgbehandeling nodig was. In 61 gevallen mislukte de vullingsbehandeling. Elf van de driehonderd behandelde vullingen moesten worden verwijderd. Van de honderd melkkiezen die met amalgaam waren gevuld, was echter maar in twaalf gevallen een vervolgbehandeling nodig en moest slechts één vulling worden verwijderd. Dat is een zeer goed resultaat, vooral in vergelijking met de resultaten van de andere testgroepen. Van de honderd melkkiezen die met composiet werden behandeld, was in vijftien gevallen een vervolgbehandeling nodig en moesten drie vullingen worden verwijderd. De derde groep werd met glasionomeren behandeld en hier waren de resultaten nog slechter: in 24 gevallen was een vervolgbehandeling nodig en zeven vullingen moesten geheel worden verwijderd.