Duurzamere tandimplantaten

Did You Know?

Het gebruik van tandimplantaten is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Jaarlijks worden er naar schatting al zo’n miljoen ingezet. Bij 20 tot 40% van de implantaten doen zich echter na vijf jaar lichte tot ernstige complicaties voor. Deze kunnen zelfs leiden tot verlies van de implantaten. Het team van tandarts Reiner Mengel van het centrum voor tand-, mond- en kaakgeneeskunde in Marburg onderzocht de oorzaken en presenteerde onlangs zijn bevindingen. Deze resultaten kunnen bijdragen aan de verbeterde duurzaamheid van implantaten. Overbelasting, een slechte mondhygiëne en een medische voorgeschiedenis hebben allemaal een negatief effect op implantaten. Bovendien kunnen stress, nicotine en bepaalde medicijnen het immuunsysteem verzwakken, waardoor de kans op bacteriële infecties toeneemt. Mengel wil daarom meer doen aan voorlichting van patiënten, met preventieve informatie over ontstekingen bij implantaten en de oorzaken hiervan.